Regulamin współpracy – dietetyk Aleksandra Laskowska „FASOLKA”

Regulamin dotyczy wykonywanych usług, konsultacji, zasad pracy z Pacjentem zarówno bezpośrednio w gabinecie jak i konsultacji on-line.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług dietetycznych świadczonych przez FASOLKA – dietetyk Aleksandra Laskowska przy ul. Mickiewicza 4, pok.320A 10-549 Olsztyn (określana dalej jako Usługodawca), na rzecz Pacjenta
 2. Warunkiem korzystania z oferowanych usług jest zapoznanie się z treścią regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych nr 2016/679 RODO.

2. Definicje oraz zakres usług

USŁUGODAWCA – osoba świadcząca usługi dietetyczne – dietetyk Aleksandra Laskowska – Usługodawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w zakresie oferowanych konsultacji i usług dietetycznych, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy naukowej.

PACJENT – osoba korzystająca z usług dietetycznych usługodawcy, która ukończyła 18. rok życia oraz zaakceptowała niniejszy regulamin. W przypadku osób poniżej 18 roku życia, osoba która przedstawiła pisemną zgodę Rodzica lub Opiekuna Prawnego. W przypadku osób poniżej 16 roku życia, reprezentowana przez Rodzica lub Opiekuna Prawnego.

DNI ROBOCZE – dni od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy.

WIZYTA – spotkanie z Usługodawcą w gabinecie na ul. Mickiewicza 4 lub poprzez wideokonsultację on-line przez portal ZnanyLekarz. W każdym momencie współpracy istnieje możliwość zmiany formy wizyt: ze stacjonarnych na online i na odwrót.

WIZYTA ONLINE – wizyta odbędzie się poprzez wideokonferencję na portalu ZnanyLekarz (lub poprzez inny komunikator po wcześniejszym ustaleniu). Przed wizytą (ok. 10- 15 min) otrzymają Państwo sms/ mail z linkiem do spotkania. Wizyta powinna być opłacona przed spotkaniem (najpóźniej dzień przed wizytą)

CENNIK – wykaz cen brutto za świadczone usługi. Cennik dostępny jest stacjonarnie w gabinecie na ul. Mickiewicza 4 lub na stronie www.fasolkadietetyk.pl. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług.

PIERWSZA WIZYTA – Pierwsza wizyta (wywiad żywieniowo- medyczny, motywacja do zmian). Pierwsza wizyta ma na celu zebranie informacji o stylu życia, stanie zdrowia, dotychczasowych nawyków żywieniowych, ewentualnej farmakoterapii, aby ułożyć zalecenia oraz ewentualnie jadłospis najlepiej dostosowane do stanu zdrowia i stylu życia. Na tej wizycie określamy też cel naszych spotkań oraz pracujemy nad motywacją do zmian. Przed pierwszą wizytą należy się zapoznać z informacjami dostarczonymi po umówieniu wizyty dotyczącymi odpowiedniego przygotowania się do Pierwszej wizyty. Na pierwszą wizytę należy dostarczyć:

 • wypełniony dzienniczek żywieniowy – minimum 3 dni – wzór do wydruku będzie wysłany na adres email podany podczas rejestracji. W przypadku wizyty stacjonarnej w gabinecie wypełniony dzienniczek należy przynieść na pierwszą wizytę. W przypadku wizyty online uzupełniony dzienniczek (skan/ zdjęcia) należy przesłać na adres email: kontakt@fasolkadietetyk.pl najpóźniej na 30 min przed zaplanowaną wizytą.
 • wyniki zalecanych badań – do podstawowych badań należą: glukoza na czczo, morfologia, lipidogram. W zależności od jednostki chorobowej lub stanu zdrowia możliwe jest zlecenie przez Usługodawcę dodatkowych badań. Wyniki badań mają na celu dobranie dietoterapii pod kątem aktualnego stanu zdrowia Pacjenta. W przypadku wizyty stacjonarnej w gabinecie wyniki badań należy przynieść na pierwszą wizytę. W przypadku wizyty online wyniki badań (pdf/ skan/ zdjęcia) należy przesłać na adres email: kontakt@fasolkadietetyk.pl najpóźniej na 30 min przed zaplanowaną wizytą.
 • spis wszystkich przyjmowanych przewlekle leków oraz suplementów diety
 • w przypadku wizyty stacjonarnej w gabinecie – przed Pierwszą wizytą należy zapoznać się, jak należy przygotować się do analizy składu ciała za pomocą bioimpedancji elektrycznej. Wskazówki dostępne są na stronie https://www.fasolkadietetyk.pl/jak-przygotowac-sie-do-wizyty/ oraz w materiałach wysłanych Pacjentowi na adres email po umówieniu wizyty
 • w przypadku wizyty online – przed Pierwszą wizytą należy zmierzyć masę ciała oraz wybrane obwody ciała wg instrukcji zamieszczonej w dzienniczku żywieniowym przesłanym na adres email lub na stronie internetowej https://www.fasolkadietetyk.pl/jak-przygotowac-sie-do-wizyty-online/

Czas trwania Pierwszej Wizyty wynosi ok. 90 minut. Czas ten może być krótszy – w zależności od stanu zdrowia Pacjenta. Na pierwszej wizycie wydawane są tylko ogólne zalecenia żywieniowe.
Szczegółowe zalecenia żywieniowe otrzyma Pacjent na Drugiej Wizycie. W cenę Pierwszej Wizyty Online nie jest wliczona analiza składu ciała.

 

DRUGA WIZYTA – omówienie zaleceń żywieniowych, edukacja żywieniowa. Podczas tej wizyty omawiamy, przygotowane indywidualnie dla Pacjenta, zalecenia żywieniowe (lub też dodatkowo jadłospis). Te spotkanie ma charakter edukacyjny. Czas trwania Drugiej Wizyty wynosi ok. 90 minut. Czas ten może być krótszy – w zależności od stanu zdrowia Pacjenta.

 •  Druga Wizyta stacjonarnie w gabinecie – odbywa się zazwyczaj 7 dni po Pierwszej wizycie. Czas ten może ulec zmianie w zależności od preferencji Pacjenta lub złożoności przypadku. Na drugiej wizycie Pacjent otrzymuje zalecenia żywieniowe oraz plan działania dietetycznego w formie papierowej (i węgle potrzeby również w wersji elektronicznej). W skład zaleceń składa się: szczegółowe zalecenia żywieniowe dla problemu żywieniowego Pacjenta, proponowana kaloryczność oraz rozkład makroskładników w diecie, proponowany rozkład posiłków oraz przykładowe dania (bez przepisów), analiza dzienniczka żywieniowego, na co zwracać uwagę podczas wyboru produktów spożywczych, listę produktów zalecanych i przeciwwskazanych w diecie
 • Druga Wizyta Online- odbywa się zazwyczaj 7 dni po Pierwszej wizycie. Czas ten może ulec zmianie w zależności od preferencji Pacjenta lub złożoności przypadku. Po drugiej wizycie Pacjent otrzymuje zalecenia żywieniowe oraz plan działania dietetycznego w formie elektronicznej na podany adres email podczas rejestracji. PRZED drugą wizytą (najpóźniej do 30 minut przed umówionym spotkaniem) proszę przesłać raport (masa ciała, obwody). Wizyta odbywa się poprzez wideokonferencję na portalu ZnanyLekarz (lub poprzez inny komunikator po wcześniejszym ustaleniu z Usługodawcą).Przed wizytą (ok. 10- 15 min) Pacjent otrzyma sms/ mail z linkiem do spotkania. Wizyta powinna być opłacona przed spotkaniem (najpóźniej dzień przed wizytą). W cenę Drugiej Wizyty Online nie jest wliczona analiza składu ciała.

 

WIZYTA KONTROLNA – odbywa się po Drugiej Wizycie w celu kontroli zmian zachodzących w wyniku dietoterapii. Data pierwszej wizyty kontrolnej oraz ich częstotliwość dobierana jest indywidualnie dla każdego Pacjenta w zależności od jego potrzeb i stanu zdrowia. Czas wizyty kontrolnej wynosi ok. 60 minut. Czas ten może być krótszy w zależności od stanu zdrowia Pacjenta czy ilości pytań do Usługodawcy. Na podstawie uzyskanych rezultatów Usługodawca może zadecydować o wprowadzeniu ewentualnych modyfikacji do planu żywieniowego. Podczas wizyty kontrolnej pracujemy nad motywacją do utrzymania wprowadzonych zmian, tak aby zamiany były skuteczne i długotrwałe. Po wizytach kontrolnych usługodawca może przekazać kolejne materiały edukacyjne oraz ćwiczenia do przygotowania w domu na kolejną wizytę.

 •  wizyta kontrolna stacjonarna w gabinecie – na wizycie kontrolnej monitorowana jest masa ciała Pacjenta za pomocą analizy składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej (o ile nie ma zdrowotnych przeciwskazań) i/ lub pomiar obwodów ciała (talia, biodra, uda, ramiona).
 • wizyta kontrolna online – przed wizytą kontrolną należy przesłać wyniki pomiaru ciała i/ lub pomiary obwodów ciała (talia, biodra, uda), NAJPÓŹNIEJ na 30 min przed umówionym spotkaniem. W cenę wizyt kontrolnych online nie jest wliczona analiza składu ciała. Wizyta odbywa się poprzez wideokonferencję na portalu ZnanyLekarz (lub poprzez inny komunikator po wcześniejszym ustaleniu z Usługodawcą).Przed wizytą (ok. 10- 15 min) Pacjent otrzyma sms/ mail z linkiem do spotkania. Wizyta powinna być opłacona przed spotkaniem (najpóźniej dzień przed wizytą).

 

JADŁOSPIS – usługa opcjonalna, w zależności od potrzeb Pacjenta. Jadłospis tworzony indywidualnie dla każdego, z uwzględnieniem preferencji żywieniowych i występujących chorób. Do wyboru możliwe jest wykupienie jadłospisu na 7 dni (Jadłospis 7-dniowy) lub 14 dni (Jadłospis 14-dniowy). Czas oczekiwania na jadłospis wynosi 7 dni roboczych.

PAKIET WIZYT „NA START dobrych zmian” – cena pakietu obejmuje: Pierwszą Wizytę, Drugą Wizytę, Jadłospis 7-dniowy, oraz 4 wizyty kontrolne. Nie ma możliwości zwrotu części kosztów za pakiet, nie można go rozdzielać. Opłata za pakiet jest pobierana najpóźniej na Pierwszej Wizycie. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy po upłynięciu terminu ważności pakietu. Pakiet jest ważny przez trzy miesiące od dnia Pierwszej Wizyty. W sytuacjach losowych istnieje możliwość wydłużenia okresu terminu pakietu. Po zakończeniu realizacji pakietu istnieje możliwość kontynuowania współpracy.

USŁUGI DLA PAR – takie usługi jak: Pierwsza Wizyta, Druga Wizyta, Wizyty kontrolne, Jadłospis 7-dniowy, Jadłospis 14-dniowy, Jadłospis blokowy są dostępne w pakiecie dla par, które obejmują współpracę dla dwóch osób. Cena usług dla Par obowiązuje wg cennika na stronie www.fasolkadietetyk.pl.

PIERWSZA WIZYTA DLA PARY – zarówno wizyta stacjonarna w gabinecie, jak i online. Pierwsza wizyta (wywiad żywieniowo- medyczny, motywacja do zmian). Pierwsza wizyta ma na celu zebranie informacji o stylu życia, stanie zdrowia, dotychczasowych nawyków żywieniowych, ewentualnej farmakoterapii, aby ułożyć zalecenia oraz ewentualnie jadłospis najlepiej dostosowane do stanu zdrowia i stylu życia każdego z Pacjentów. Na tej wizycie określamy też cel naszych spotkań oraz pracujemy nad motywacją do zmian. Przed pierwszą wizytą należy się zapoznać z informacjami dostarczonymi po umówieniu wizyty dotyczącymi odpowiedniego przygotowania się do Pierwszej wizyty. Na pierwszą wizytę każdy z Pacjentów powinien dostarczyć: wypełniony dzienniczek żywieniowy, aktualne wyniki badań, spis leków i suplementów diety. Czas trwania takiej wizyty to ok. 90 minut. Czas wizyty może być dłuższy/ krótszy w zależności od stanu zdrowia Pacjentów. Na pierwszej wizycie wydawane są tylko ogólne zalecenia żywieniowe dla Pacjentów.
Szczegółowe zalecenia żywieniowe, indywidualne dla każdego z Pacjentów, wydawane są na Drugiej Wizycie dla Par. W cenę Pierwszej Wizyty Online dla Par  nie jest wliczona analiza składu ciała.

DRUGA WIZYTA DLA PAR – omówienie zaleceń żywieniowych, edukacja żywieniowa. Podczas tej wizyty omawiamy, przygotowane indywidualnie dla Pacjentów, zalecenia żywieniowe (lub też dodatkowo jadłospis dla Par). Te spotkanie ma charakter edukacyjny. Czas trwania Drugiej Wizyty wynosi ok. 90 minut. Czas ten może być krótszy / dłuższy – w zależności od stanu zdrowia Pacjentów.

JADŁOSPIS DLA PARY – jadłospis opracowany z uwzględnieniem kaloryczności dla każdego z Pacjentów. Posiłki spożywane wspólnie będą dostosowane indywidualnie dla każdego z Pacjentów pod kątem kaloryczności lub alergenów., jednak będą bazować na tym samym przepisie. W razie bardzo dużych rozbieżności w diecie, będzie wymagało wykupienia dwóch oddzielnych jadłospisów, układanych indywidualnie dla każdego z partnerów. Czas przygotowania jadłospisu wynosi 7 dni roboczych. Jadłospis można otrzymać w formie papierowej (konsultacje stacjonarne w gabinecie) i/ lub w wersji elektronicznej (konsultacje online).

WSPÓŁPRACA MIESIĘCZNA – współpraca obejmuje 2 wizyty kontrolne stacjonarne lub online oraz 2 raporty wysyłane do wypełnienia dla Pacjenta. Raporty oraz edukacyjne materiały dodatkowe są dobierane do Pacjenta indywidualnie w zależności od jego potrzeb i celu dietoterapii. Pozwala to na stałe monitorowanie zmian i stopnia wdrażania nawyków żywieniowych. Czas trwania współpracy wynosi 30 dni od daty pierwszej wizyty kontrolnej pakietu. Czas wizyty kontrolnej wynosi ok. 90 minut. Czas ten może być krótszy w zależności od stanu zdrowia Pacjenta czy ilości pytań do Usługodawcy. Cena pakietu obejmuje 2 wizyty kontrolne, 2 raporty tygodniowe oraz dodatkowe ćwiczenia, przepisy i materiały dla Pacjenta oraz pogłębiona edukacja żywieniowa. Wizyty kontrolne i raporty są realizowane naprzemiennie. Po przesłanym raporcie Usługodawca przesyła podsumowanie, analizę oraz ewentualnie dodatkowe materiały dla Pacjenta.

VOUCHER – możliwość wykupienia usługi lub pakietu usług w prezencie dla innej osoby. Cena vouchera obejmuje cenę za usługę oraz wydanie vouchera. Cena zależ od rodzaju wykupionej usługi. Minimalna kwota to 150zł. Voucher ma ograniczony termin ważności. Data jest liczona od daty zakupu. Dla wersji podstawowej – 150 zł za Pierwszą Wizytę wynosi on 3 miesiące, zaś wersja rozbudowana – do 1 roku od daty zakupu. Voucher można zamówić poprzez kontakt email: kontakt@fasolkadietetyk.pl lub tel. 886-353-655. Opłata za voucher jest bezzwrotna.

ZAPIS NA WIZYTĘ – Pacjent może zapisać się na wizytę poprzez:

Po zapisaniu się na wizytę, pacjent otrzyma na adres email materiały dotyczące prawidłowego  przygotowania się do Pierwszej Wizyty, dzienniczek żywieniowy do wypełnienia oraz listę niezbędnych badań.

3. Prawa i obowiązki Pacjenta

Pacjent ma prawo do:

 1. Uzyskania fachowej usługi dietetycznej, zgodnej z ogólnie panującymi standardami
 2. Zmiany terminu wizyty, na 24 godziny przed wizytą
 3. Uzyskania odpowiedzi na pytania związane z zaleceniami/ jadłospisem drogą mailową
 4. Pacjent ma prawo do jednorazowej zmiany w otrzymanym jadłospisie (maksymalnie 4 potrawy). Większa ilość zmian jest dodatkowo płatna – 10zł za każdą zmieniona potrawę
 5. Zachowania prywatności i ochrony danych osobowych zgodnych z RODO. Pacjent ma prawo do wglądu do danych, ma prawo je sprostować lub usunąć.

Pacjent zobowiązany jest do:

 1. Udzielenia rzetelnych informacji na temat stanu zdrowia. Zatajanie lub podanie nieprawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych suplementów itp. Może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia. Usługodawca nie ponosi za to odpowiedzialności.
 2. Przygotowanie niezbędnych materiałów do pierwszej wizyty tj. wyznaczonych wyników badań, rzetelnego wypełnienia dzienniczka żywieniowego oraz zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawidłowego przygotowania się do wizyty zawartymi na stronie fasolkadietetyk.pl
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację niniejszego regulaminu w celu korzystania z usług dietetycznych

4. Prawa i obowiązki Usługodawcy

Usługodawca ma prawo do:

 1. Usługodawca ma prawo do odmówienia współpracy, gdy zachowanie Pacjenta wskazuje na bycie pod wpływem alkoholu czy środków odurzających, a także gdy zachowanie klienta odbierane jest jako obraźliwe i wulgarne
 2. Usługodawca ma prawo odmówić współpracy, gdy dany przypadek przekracza kompetencje Usługodawcy
 3. Usługodawca ma prawo odmówić współpracy, gdy wykonanie usługi mogłoby narażać zdrowie lub życie Pacjenta
 4. Usługodawca nie odpisuje na maile, nie odbiera telefonów w niedziele oraz święta, a także po godzinie 20:00 w dni robocze.

Usługodawca zobowiązany jest do:

 1. Usługodawca zobowiązany jest do ułożenia indywidualnych zaleceń oraz indywidualnego jadłospisu z należytą starannością oraz stanem wiedzy
 2. Czas oczekiwania na materiały (zalecenia i/ lub jadłospis) wynosi 7 dni roboczych liczonych od dnia po spotkaniu. W wyjątkowych okolicznościach okres ten może ulec wydłużeniu, po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Pacjenta
 3. Usługodawca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy oraz nie przekazywanie informacji osobom trzecim. Obowiązek ten nie jest ograniczony czasowo.

5. Płatności

 1. Nie ma możliwości zwrotu części kosztów usług zakupionych w pakiecie, nie można jej rozdzielać
 2. Opłaty za konsultacje dietetyczne w gabinecie pobierane są w dniu konsultacji płatne gotówką w gabinecie lub przed konsultacją przelewem na konto
 3. Jadłospis jest realizowany po wcześniejszym opłaceniu usługi
 4. Konsultacje online są płatne przed wizytą. Płatności można dokonać przelewem na konto lub po wcześniejszej przedpłacie w gotówce w gabinecie
 5. Dane do przelewu:

Fasolka – dietetyk Aleksandra Laskowska

60 1160 2202 0000 0003 5697 6505

Tytuł: Imię Nazwisko, nazwa usługi

 

 1. Pacjent ma prawo otrzymania rachunku lub innego stosownego dokumentu księgowego. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT

6. Odwoływanie i przekładanie wizyt

 1. Istnieje możliwość zmiany daty/ godziny konsultacji – należy dokonać tego nie później niż na 24 godziny przed umówionym spotkaniem. Po tym czasie zmiana terminu może nie być możliwa.
 2. W przypadku nie stawienia się na wizycie, uiszczona opłata nie ulega zwrotowi.
 3. W przypadku wyjątkowych, losowych sytuacji zmiana terminu po przekroczonym czasie 24 godzin będzie możliwa bez dodatkowej opłaty.
 4. Jeżeli spóźnienie Pacjenta jest większe niż 15 minut, bez wcześniejszego poinformowania Usługodawcy – wizyta będzie traktowana jako zrealizowana. W wyjątkowych, losowych przypadkach będzie możliwość zmiany daty wizyty po tym czasie bez dodatkowych opłat, o czym zadecyduje Usługodawca.
 5. Jeżeli spóźnienie wynika ze strony Usługodawcy (większe niż 15 minut), Pacjent otrzyma zniżkę na kolejną wizytę.
 6. Usługodawca ma prawo zmienić termin wizyty. W przypadku zmiany później niż 24 godziny przed planowanym spotkaniem, Pacjent otrzyma zniżkę na kolejną wizytę.
 7. O zmianie daty/ godziny wizyty lub ewentualnym spóźnieniu należy poinformować Usługodawcę za pomocą maila: kontakt@fasolkadietetyk.pl, sms/ telefonu pod numerem: 886-353-655.

7. Postanowienia końcowe

 1. Konsultacje dokonywane przez Usługodawcę mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.
 2. Pacjent stosując się do zaleceń bierze odpowiedzialność za swoje działania i stan zdrowia.
 3. Usługi świadczone przez Usługodawcę są realizowane na podstawie indywidualnych zaleceń, wywiadzie żywieniowo-medycznym, aktualnej wiedzy z należytą starannością. Niemniej usługi świadczone przez Usługodawcę nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta. Pacjent jest świadomy, iż efekty współpracy będą zależne od stopnia realizacji zaleceń Usługodawcy. Niestosowanie lub wybiórcze stosowanie zaleceń może przynieść negatywny skutek. Usługodawca nie ponosi za to odpowiedzialności.
 4. Wszystkie materiały tj. zalecenia, jadłospis, porady dietetyczne, pisemne materiały edukacji żywieniowej są chronione prawem autorskim i mogą być wykorzystywane wyłącznie na użytek własny. Kopiowanie, udostępnianie publiczne i indywidualne, odsprzedawanie, rozpowszechnianie bez zgody Usługodawcy jest zabronione.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt

Napisz czego szukasz i wciśnij ENTER